נצח ישראל – שיעור ראשון

עשרים וחמשת הפרקים הראשונים בספר נצח ישראל למהר"ל עוסקים בעניני הגלות ומשם ואילך בעניני הגאולה. בפרק הראשון מאריך המהר"ל להסביר את יסוד "סוד ההפכים" והוא כי אין אפשרות לגלות את סוד הגאולה ללא הבנת הגאולה. אין אתה למד דבר לעומקו אלא על ידי הפכו הגמור. המהר"ל מאריך כי לא יתכן גלות כמצב טבעי אלא מציאות…