באייר תשע"ה החל איכלוס השכונה החדשה 'הר יונה ג" בנוף הגליל (נצרת עילית לשעבר) אשר בגליל התחתון, בצפון ארץ הקודש, על ידי משפחות תורניות מכלל הציבור החרדי.

אט אט התגבש הצורך ביסוד קהילה איכותית האמונה על תורתינו הקדושה תוך ציות ללא עוררין לדעת זקנים אשר רוח חכמים נוחה מהם, והארת פנים לכל יהודי ירא שמים. וכך, באלול תשע"ז, מתוך שיתוף פעולה בין תושבים שיראתם קודמת לחכמתם אשר נאזרו חלוצים לפני המחנה, קמה והייתה הקהילה הקדושה, קהילת 'בני הישיבות' בהר יונה. תכף לנטילה ברכה, העמידו עליהם בני הקהילה את מורינו הגאון הרב שלמה ליפשיץ שליט"א להיות מורה הדרך ולשמש ברבנות הקהילה.

קהילה זו, מאגדת בתוכה אברכים ת"ח אשר תורתם אומנותם, לצד יהודים יראי שמים העמלים לפרנסת משפחתם, אשר שמו להם למטרה לעשות נחת רוח לבורא יתברך, ולהפיץ מאור תורתו לבניו הקרובים והרחוקים, ולקבל באהבה ובמאור פנים כל יהודי באשר הוא.

קהילת "בני הישיבות – אהל יעקב" נמנית על אותה כת קטנה בא"י הזוכה להוסיף כרך לארץ ישראל בהידור מיוחד, זכות שאין דומה לה.

מרן שר התורה שליט"א הגר"ח קנייבסקי מברך את התורמים לבית הכנסת אוהל יעקב בברכה "יראו פני משיח"
מרן שר התורה שליט"א בברכה לתורמים: "יראו פני משיח"