קיום ציווי התורה (דברים יא יט) 'ולמדתם אותם' הוא אחד הדברים העקריים העומדים בראש מעייניו של כל אב בישראל מאז ומעולם. מאז תקנת יהושע בן גמלא (ב"ב כא.) הפכה דאגתו למציאת המלמד הראוי לבנו. בדורות האחרונים, אחר שנתמסד מוסד ה'תלמוד תורה' לתשב"ר, הפך עיקר תפקידו של האב לדאוג למוסד לימוד ראוי, שבו יוכלו ילדיו ללמוד ולגדול על דרך התורה יחד עם מידות טובות ויראת שמים.

בשנים הראשונות לאיכלוס השכונה, כשעדיין לא היה 'חיידר' ראוי לשמו, נאלצו בני הקהילה שהיו להם ילדים בגילאי תלמוד תורה, לשלוח את ילדיהם למוסדות לימודים בעפולה חיפה ורכסים, שעל אף קירבתם היחסית, עדיין רחוקים הם למדי, והיוו קושי גדול לילדים ולהוריהם.

בתחילת שנה זו, הוחלט על ידי ראשי הקהילה ובראשם רב הקהילה שליט"א, להקים בשכונה תלמוד תורה ראוי לשמו, על אף הקשיים הגדולים שבדבר.

וכך הוקם החיידר, בהנהגתו ובהדרכתו של הרב שליט"א, הדואג ללמודיהם של הילדים ולחינוכם באופן מקצועי ואיכותי, ברמה שאינה נופלת, ואף עולה במובנים מסויימים, על המוסדות הטובים בארץ.

ילדי החיידר, תחת שרביטו של המחנכים המומחים שליט"א, מתפתחים ועולים מיום ליום, הן בלימודים ברמה גבוהה, הן ביראת שמים ומידות טובות, והכל מתוך שמחה ואוירה נעימה.

כאמור, הת"ת עומד תחת הדרכתו של מורינו הרב שליט"א, וכמו כן עומד הת"ת תחת נשיאותו של הגאון הגדול הרב יחיאל במברגר שליט"א, רב הקהילות החרדיות בחיפה וחבר בד"ץ שארית ישראל.

הפיקוח החינוכי בת"ת נערך ע"י איש החינוך המפקח הרב יצחק גרוזינסקי שליט"א.

עלות החזקת כיתה הינה מעל 180000 ₪ לשנה ועקב גדולו הקטן יחסי אינו נתמך עדיין ע"י הרשויות. יתירה מזאת, הת"ת שוכן במבנה שכור כשעליות השכירות גבוהות.

בתרומתכם היינם שותפים להקמת ת"ת שבעז"ה עתיד לגדול ולפרוח ולהיות לשם ולתפארת בישראל.