המשפחות המתגוררות בשכונת הר יונה ג' הן בעיקר זוגות צעירים ומשפחות צעירות המגיעות ממשפחות ברוכות ילדים ומעוטי יכולת, ופרנסת חלקן עדיין אינה מבוססת.

על כן מלבד החיוב בהקמת קופת צדקה בכל קהילה כלשון הרמב"ם (מתנות עניים פ"ט ה"ג) "מעולם לא ראינו ולא שמענו בקהל מישראל שאין להן קופה של צדקה", פעילות קופת הקריה מרחבת מעבר לקופות צדקה הרגילות להביא כסף, מזון, וביגוד לבני הקהילה. 

תמיכות כספיות קבועות לצד תמיכות מזדמנות – השתתפות בהוצאות רפואיות, ובעיקר עזרה לפני החגים.

מלבד זאת מתקיימות מידי יום חלוקות של מוצרי מאפה, מוצרי תינוקות, עזר ליולדות ועוד ועוד

כמו כן מפעילה הקופה גמ"ח להלוואות כספים, כדי שלא ימוטו.

אין הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא מחוליתו, ותרומות בני הקהילה אינם מספיקות לפעולות הקופה המרובות והמבורכות, ועל כן זקוקה הקופה לעזרתכם על מנת להמשיך בפעילות המבורכת.

בתרומתכם הינכם שותפים נאמנים בכל מערכת החסד המבורכת הזאת.