בית הכנסת ובית המדרש "בני הישיבות – אהל יעקב" אשר קול התורה והתפילה בוקעים ממנו משך כל שעות היום והלילה, מתאפיין באחוות אחים נדירה ובמאור פנים לכל אדם.

בבית הכנסת אוצר הספרים נרחב הכולל מגוון ספרים רחב, על מנת שכל לומד ימצא את מבוקשו על אתר, ללא צורך בחיפושים מיותרים הגוזלים מזמנו היקר של הלומד.

כמו כן בית המדרש מואר וממוזג משך כל שעות היום, מתוך מטרה לאפשר לכל החפץ בכך ללמוד ולהתפלל מתוך הרחבת הדעת.

ראוי לציון המגוון האנושי המאפיין את מתפללי ולומדי בית המדרש, ליטאים לצד חסידים, אשכנזים לצד ספרדים, תלמידי חכמים לצד העוסקים במלאכתם, כשכל אחד מוצא את מקומו בבית מקדש מעט זה.

כמובן, עלויות השוטפות של בית הכנסת יחד עם קרן הבניין, מגיעות להון רב, בתרומתכם הינכם שותפים לבניית ולהחזקת בית מקדש מעט מיוחד זה.

זמני תפילות ימות החול

שחרית א6:20 (בר"ח ותעניות 6:00)
שחרית ב8:10
מנחה אבזמן מנחה גדולה
מנחה ב20 דקות לפני השקיעה
ערבית א30 דקות אחרי השקיעה
ערבית ב9:30

זמני השבת

מנחה ערב שבת אבזמן מנחה גדולה
מנחה ערב שבת ב10 דקות לפני זמן פלג המנחה
ערבית ליל שבת א10 דקות לאחר זמן פלג המנחה
מנחה ערב שבת ג10 דקות לאחר זמן הדלקת נרות
קבלת שבתלאחר מנחה
שיר השירים לילדים
ערבית ליל שבת קודש30 דקות לאחר השקיעה
שחרית א45 דקות לפני נץ החמה
שחרית ב8:30 (משתנה בהתאם לסוף זמן קריאת שמע)
מנחה אשעון חורף 12:30 שעון קיץ 1:15
מנחה בשעה לפני שקיעת החמה
ערביתבזמן צאת השבת
אבות ובניםבחורף לאחר ערבית מוצאי שבת
בקיץ שעה וארבעים דקות לפני שקיעת החמה