ניתן לשלוח שאלות למענה על ידי מורינו הרה"ג שלמה ליפשיץ שליט"א
ההשתדלות למענה מהיר ומיידי